Profilul unui învingător: Henri Marie Coandă (trăitor printre noi, cei trecători, în perioada 7 iunie 1886 - 25 noiembrie 1972) a fost un academician și inginer, pionier al aviației, fizician și inventator român. Spiritul ingenios și capacitatea creatoare ale lui Henri Coandă s-au concretizat în peste 250 de brevete cu aplicații în diverse domenii. Numele său rămâne legat de inventarea motorului cu reacție și de fenomenul aerodinamic ce poartă numele de "efectul Coandă", brevetat în 1934.

  Deşi marele savant este cunoscut în opinia publică în primul rând cu merite deosebite în domeniul aviaţiei, ca inventator al avionului cu reacţie şi a mai multor tipuri de avioane, realitatea este că Henri Coandă s-a ocupat de aviaţie doar 10 ani (1908-1918), după care creaţia lui ştiinţifică s-a diversificat spre cvasitotalitatea domeniilor, dintre fenomenele descoperite detaşându-se cel fizic cunoscut sub numele de "Efectul Coandă", care a generat o nouă ştiinţă, Fluidonica, cu aplicaţii în tehnica de vârf de pe toate meridianele globului. Aceasta face ca Henri Coandă să nu aparţină unui domeniu sau altuia, ci ştiinţei universale, în întregul ei şi din toate timpurile, ceea ce i-a atras renumele de ,,Leonardo Da Vinci al epocii moderne şi clasificarea între primii 20 oameni de ştiinţă ai lumii din întreaga sa istorie.

  Adăugând împlinirile sale în artă (modelaj artistic, sculptură, interpretări la violoncel în Orchestra Imperială a Berlinului), sport (hipism, rugby, atletism ş.a.), îmblânzirea şi dresarea animalelor, preocupările literare şi filosofice cu reflecţii originale, obţinem schiţa personalităţii complexe a celui ce se recomanda "român oltean".

  Adoptarea ca patron spiritual a savantului Henri Coandă - întruchipare a geniului creator românesc pe plan universal - a avut temeiuri ce decurg atât din personalitatea sa, cel mai activ om de ştiinţă român al sec. al XX-lea, din apartenenţa acestuia la arealul oltenesc ale cărui efluvii l-au însoţit pretutindeni, cât şi din faptul că personalitatea savantului servește ca model elevilor liceului.

Henri Coanda Photo