COMISII CU CARACTER PERMANENT
 1. Comisia pentru curriculum
 2. Comisia diriginților
 3. Comisia de evaluare și asigurare a calității
 4. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
 5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 6. Echipa de gestionare a riscurilor
 7. Comisia pentru programe si proiecte educative
 8. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
COMISII CU CARACTER TEMPORAR
 1. Comisia de gestionare a burselor și altor forme de sprijin pentru elevi
 2. Comisia de salarizare
 3. Comisia de achiziții publice pe SEAP
 4. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
 5. Comisia de redactare a revistelor școlare
 6. Echipa de implementare a Proiectului Erasmus+ Empowering students through peer learning strategies ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049287
 7. Comisia de cercetare disciplinară
 8. Comisia de gestionare a activităților privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar curent
 9. Comisia de promovare și reprezentare publică a instituției școlare
 10. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii
 11. Comisia pentru buna funcționare a cantinei si a internatelor școlare
 12. Comisia de recepție și distribuire a produselor lactate și a fructelor
 13. Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
 14. Comisia de recepție a lucrărilor de reparații, instalații, amenajări interioare
 15. Comisia sportului școlar
 16. Comisia de organizare şi asigurare a accesului liber la informaţiile de interes public
 17. Comisia de etică
 18. Comisia pentru dezvoltare durabilă – Programul ”Eco-Școala”
COMISII CU CARACTER OCAZIONAL
 1. Comisia pentru examenele de diferențe
 2. Comisia de întocmire a orarului școlii
 3. Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale
 4. Comisia de realizare a recensământului populației școlare pentru ciclul primar
 5. Comisia de revizuire a RIOF al LTHC
 6. Comisia de revizuire a PDI
 7. Comisia anuală de selecționare a documentelor din arhivă
 8. Comisia de coordonare a Programului național „Școala altfel”
 9. Comisia de elaborare a Proiectului planului de școlarizare 2019-2020
 10. Comisia de elaborare a Proiectului planului de încadrare 2019-2020
 11. Comisia paritară și de dialog social
 12. Comisia de echivalare competențe limbi moderne pentru elevii claselor a VIII-a
 13. Comisia de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
 14. Comisia de gestionare a situațiilor școlare neîncheiate și a corigențelor
 15. Comisia centrală de inventariere a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
 16. Comisia de casare a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
 17. Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

COMISII CU CARACTER PERMANENT

Comisia pentru curriculum
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia diriginților
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Consilier educativ, prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Ciclu primar:
Ciclurile gimnazial și liceal:
Comisia de evaluare și asigurare a calității
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Negrea Mihaela
Membri:
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Secretar: Contabil șef Ec. Popescu Carmen
Membri:
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responabil: Prof. Preduș Asineta
Membri:
Echipa de gestionare a riscurilor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Prof. Preduș Asineta
Membri:
Comisia pentru programe si proiecte educative
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Responabil: Consilier educativ, prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Responabil: Slăvulete Dan
Membri:

COMISII CU CARACTER TEMPORAR

Comisia de gestionare a burselor și altor forme de sprijin pentru elevi
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Mîzgaciu Ionela
Secretar: Ec, Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de salarizare
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil salarizare: Secretar Șef. Ec. Tălău Mihaela
Contabil șef: Ec. Popescu Carmen
Adm. financiar: Ec. Vițelaru Camelia
Reprez. Sindicat: Prof. Camen Simona
Comisia de achiziții publice pe SEAP
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Prof. Liculescu Mirela
Membri:
Comisia de redactare a revistelor școlare
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responabil: Prof. Vasile Corina
Membri:
Echipa de implementare a Proiectului Erasmus+ Empowering students through peer learning strategies ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049287
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Manager proiect: Prof. Dobre Sonia
Membri: profesori și elevi
Comisia de cercetare disciplinară
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: prof. Dragu Mihai
Membri:
Comisia de gestionare a activităților privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar curent
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Prof. Popescu Mihaela
Secretar: Prof. Petrescu Ionela
Membri:
Comisia de promovare și reprezentare publică a instituției școlare
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Ciucă Aida
Membri:
Comisia pentru buna funcționare a cantinei si a internatelor școlare
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Parici Irina
Membri:
Comisia de recepție și distribuire a produselor lactate și a fructelor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Tălău Dumitru Romulus
Evidențe elevi: Paula Draghicioiu
Membri:
Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Administartor SIIIR: Inf. Popescu Ioana
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de recepție a lucrărilor de reparații, instalații, amenajări interioare
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia sportului școlar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte executiv: Prof. Boureanu Nicoleta
Vicepreședinte: Contabil șef, Ec. Popescu Carmen
Secretar: Prof. Enuță Mihaela Andreea
Membri:
Comisia de organizare şi asigurare a accesului liber la informaţiile de interes public
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, Prof. Brumar Mihaela
Secretar: Secretar șef, Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de etică
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Responabil: Negrea Mihaela
Membri:
Comisia pentru dezvoltare durabilă – Programul ”Eco-Școala”
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responabil: Prof. Toma Larisa
Membri:

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

Comisia pentru examenele de diferențe
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Drăghicioiu Paula
Membri:
Comisia de întocmire a orarului școlii
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil Sim. EN VIII: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Responsabil Sim. BAC: Prof. Noață Ileana
Membri:
Comisia de realizare a recensământului populației școlare pentru ciclul primar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Prof. Afrem Monica
Membri: cadrele didactice de la ciclul primar
Comisia de revizuire a RIOF al LTHC
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia de revizuire a PDI
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Comisia anuală de selecționare a documentelor din arhivă
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responabil: Secretar-șef, Ec. Tălău Mihaela
Secretar: Ped. Popescu Cristina
Membri:
Comisia de coordonare a Programului național „Școala altfel”
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Cons. Ed. Prof. Ivașcu Claudia
Responsabil: Prof. Sabina Chiosa
Membri:
Comisia de elaborare a Proiectului planului de școlarizare 2019-2020
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Prof. Parici Irina
Membri:
Comisia de elaborare a Proiectului planului de încadrare 2019-2020
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, prof. Brumar Mihaela
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia paritară și de dialog social
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, prof. Brumar Mihaela
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de echivalare competențe limbi moderne pentru elevii claselor a VIII-a
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia de gestionare a situațiilor școlare neîncheiate și a corigențelor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Secretar: Drăghicioiu Paula
Membri:
Comisia centrală de inventariere a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia de casare a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Membri:
Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Responabili comisii de lucru LTHC