COMISII CU CARACTER PERMANENT
 1. Comisia pentru curriculum
 2. Comisia diriginților
 3. Comisia de evaluare și asigurare a calității
 4. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
 5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 6. Echipa de gestionare a riscurilor
 7. Comisia pentru programe si proiecte educative
 8. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
COMISII CU CARACTER TEMPORAR
 1. Comisia de gestionare a burselor și altor forme de sprijin pentru elevi
 2. Comisia de salarizare
 3. Comisia de achiziții publice pe SEAP
 4. Comisia de proiecte europene
 5. Comisia de promovare și reprezentare publică a instituției școlare
 6. Comisia pentru buna funcționare a cantinei si a internatelor școlare
 7. Comisia de recepție și distribuire a produselor lactate și a fructelor
 8. Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
 9. Comisia de recepție a lucrărilor de reparații, instalații, amenajări interioare
 10. Comisia de organizare şi asigurare a accesului liber la informaţiile de interes public
 11. Comisia de etică
 12. Comisia pentru dezvoltare durabilă – Programul ”Eco-Școala”
COMISII CU CARACTER OCAZIONAL
 1. Comisia pentru examenele de diferențe
 2. Comisia de întocmire a orarului școlii
 3. Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale
 4. Comisia de realizare a recensământului populației școlare pentru ciclul primar
 5. Comisia de revizuire a RIOF al LTHC
 6. Comisia de revizuire a PDI
 7. Comisia anuală de selecționare a documentelor din arhivă
 8. Comisia de coordonare a Programului național „Școala altfel”
 9. Comisia de elaborare a Proiectului planului de școlarizare 2019-2020
 10. Comisia de elaborare a Proiectului planului de încadrare 2019-2020
 11. Comisia paritară și de dialog social
 12. Comisia de echivalare competențe limbi moderne pentru elevii claselor a VIII-a
 13. Comisia de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
 14. Comisia de gestionare a situațiilor școlare neîncheiate și a corigențelor
 15. Comisia centrală de inventariere a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
 16. Comisia de casare a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
 17. Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

COMISII CU CARACTER PERMANENT

Comisia pentru curriculum
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia diriginților
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Consilier educativ, prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Ciclu primar:
Ciclurile gimnazial și liceal:
Comisia de evaluare și asigurare a calității
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Negrea Mihaela
Membri:
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Secretar: Contabil șef Ec. Popescu Carmen
Membri:
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Responabil: Prof. Preduș Asineta
Membri:
Echipa de gestionare a riscurilor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Prof. Preduș Asineta
Membri:
Comisia pentru programe si proiecte educative
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Responabil: Consilier educativ, prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Director coordonator: Director adjunct, Prof. Cioponea Ovidiu
Responabil ISU: Slăvulete Dan
Membri:
Comisia de promovare și reprezentare publică a instituției școlare
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Prof. Ivașcu Claudia
Membri:
Comisia pentru buna funcționare a cantinei si a internatelor școlare
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responsabil: Parici Irina
Membri:
Comisia de recepție și distribuire a produselor lactate și a fructelor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Responsabil: Tălău Dumitru Romulus
Evidențe elevi: Paula Draghicioiu
Membri:
Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Administartor SIIIR: Inf. Popescu Ioana
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de recepție a lucrărilor de reparaţii, instalaţii, amenajări interioare
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, Prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia de organizare şi asigurare a accesului liber la informaţiile de interes public
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, Prof. Brumar Mihaela
Secretar: Secretar șef, Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de etică
Director coordonator: Director, Prof. Brumar Mihaela
Responabil: Mănescu Alexandru
Membri:
Comisia pentru dezvoltare durabilă – Programul ”Eco-Școala”
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Responabil: Prof. Lacusta Xenia
Membri:

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

Comisia pentru examenele de diferențe
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Drăghicioiu Paula
Membri:
Comisia de întocmire a orarului școlii
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Responsabil Sim. BAC: Prof. Noață Ileana
Membri:
Comisia de realizare a recensământului populației școlare pentru ciclul primar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Prof. Afrem Monica
Membri: cadrele didactice de la ciclul primar
Comisia de revizuire a RIOF al LTHC
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia de revizuire a PDI
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Responabil: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Comisia anuală de selecționare a documentelor din arhivă
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Responabil: Secretar-șef, Ec. Tălău Mihaela
Secretar: Ped. Popescu Cristina
Membri:
Comisia de coordonare a Programului național „Școala altfel”
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Cons. Ed. Prof. Ivașcu Claudia
Responsabil: Prof. Sabina Chiosa
Membri:
Comisia de elaborare a Proiectului planului de școlarizare 2019-2020
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Responsabil: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Prof. Parici Irina
Membri:
Comisia de elaborare a Proiectului planului de încadrare 2020-2021
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, prof. Brumar Mihaela
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia paritară și de dialog social
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director, prof. Brumar Mihaela
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de echivalare competențe limbi moderne pentru elevii claselor a VIII-a
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Ec. Tălău Mihaela
Membri:
Comisia de Evaluare Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
Director coordonator: Director adjunct, prof. Vînturiș Irina
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia de gestionare a situațiilor școlare neîncheiate și a corigențelor
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Secretar: Drăghicioiu Paula
Membri:
Comisia centrală de inventariere a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia de casare a activelor fixe / bunurilor de natura obiectelor de inventar
Director coordonator: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Președinte: Director adjunct, prof. Cioponea Ovidiu
Membri:
Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue
Director coordonator: Director, prof. Brumar Mihaela
Membri:
Responabili comisii de lucru LTHC