1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă.
  2. Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD).
  3. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor.
  4. Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în educaţia elevilor.
  5. Transformarea unității școlare într-un pol de excelență în educația pe tot parcursul vieții, la nivel local, naţional şi internaţional.
  6. Asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea unui sistem de comunicare eficient și eficace.
Tinte strategice LTHC